• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Wędkarze uczcili 70-lecie

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Lębork Miasto” obchodzi 70-lecie istnienia. W rocznicowym spotkaniu wędkarzy uczestniczyła Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski.

Początki ruchu wędkarskiego w Lęborku sięgają pierwszych lat powojennych. Towarzystwo Wędkarskie – jak się wówczas ta organizacja nazywała, miało na celu ujednolicenie zasad wędkarstwa i jego popularyzację. W pierwszych latach istnienia, Towarzystwo liczyło 50 członków. W 1960 r. delegacja lęborskiej organizacji, liczącej wówczas już 240 członków uczestniczyła w pierwszym „konstytucyjnym” zjeździe Polskiego Związku Wędkarskiego, który 19 marca 1960 r. rozpoczął formalną działalność ze stanem osobowym 35 tys. osób.  Zaledwie w 10 lat po powstaniu PZW, w 1970 r. Koło w Lęborku podwoiło swoją liczebność do 480 osób, odnotowując systematyczny wzrost liczebności, by w pierwszej 5-latce lat 70-tych osiągnąć ponad 800 zrzeszonych wędkarzy. W tym okresie Koło doczekało się obszernej siedziby, w której 16.02.1975 r. rozpoczął funkcjonowanie Klub Wędkarza. Po reformie administracyjnej 1975 r., Koło organizacyjnie podlegało Zarządowi Okręgu PZW w Słupsku. Od 14.10.1979 r. posiada własny sztandar, ufundowany ze składek członków i miejscowych zakładów pracy. Koło PZW w Lęborku, posiadało w tym czasie 5 sekcji wędkarskich, z których ukonstytuowały się dwa kolejne koła: w Siemirowicach i przy KPP w Lęborku. W 1981 roku powstało Koło „Rzemieślnik”, obecnie „Cech”. W tym czasie liczba lęborskich wędkarzy osiągnęła już 1100 osób. Z inicjatywy wędkarzy powstało Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby – stowarzyszenie, którego główne cele to szeroko pojęta ekologia na wodach w powiecie lęborskim, w tym przywrócenie naturalnych tarlisk troci w rzece Łebie na terenie Lęborka, m.in. poprzez udrożnienie rzeki i wybudowanie przepławki w Chocielewku. Od 2000 r. przy Kole Lębork Miasto rozpoczął funkcjonowanie Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego. Członkowie tego klubu osiągają wysokie lokaty w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Świata. W 2018 r. w Mistrzostwach Polski zdobyli pierwsze miejsce indywidualnie i drużynowo. Wędkarze nie tylko łowią, ale także zarybiają zbiorniki wodne, dbają o środowisko i wodną infrastrukturę, a także przeciwdziałają wodnemu kłusownictwu.

Rocznicowe spotkanie stało się okazją do wspomnienia najbardziej zasłużonych działaczy Koła, wręczenia okolicznościowych wyróżnień oraz uczczenia minutą ciszy zmarłych kolegów wędkarzy. Wspomnieniom towarzyszyły życzenia i podziękowania. Prezes Koła, Bronisław Szablewski wręczył pamiątkowy grawerton Alicji Zajączkowskiej, Staroście Lęborskiemu, za wspierania działalności, w tym doposażenie Straży Rybackiej. W uznaniu zasług wędkarzy w budowaniu pozytywnego wizerunku powiatu lęborskiego Koło PZW Lębork Miasto otrzymało Medal Starosty Lęborskiego. – To w uznaniu waszych zasług dla ochrony przyrody, mądrego gospodarowania zasobem wodnym oraz z życzeniami dalszego rozwoju i kolejnych doskonałych pomysłów służących zachowaniu piękna i przyrodniczego bogactwa naszego regionu – powiedziała Alicja Zajączkowska wręczając medal na ręce Prezesa Koła.