Wicestarosta z życzeniami w szpitalu

Utworzono: 12-05-2022

Z serdecznymi życzeniami i podziękowaniami za nieraz niezwykle trudną służbę dla obchodzących dzisiaj swoje święto pielęgniarek i położnych, w lęborskim SPS ZOZ złożyli wizytę: Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski i Danuta Mikołajczyk – sekretarz powiatu.

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Jak ważną grupę zawodową stanowią przedstawicielki i przedstawiciele tej profesji, pokazała wszechobecna jeszcze rok temu pandemia. Średni personel medyczny jest zawsze na pierwszej linii frontu walki o zdrowie i życie pacjentów. W tym niełatwym zawodzie, oprócz fachowości ważne jest również odpowiednie podejście do pacjenta, w którego procesie leczniczym, nie mniej ważne od terapii medycznej, jest pozytywne nastawienie psychiczne. Obu elementów: profesjonalizmu i empatii nie brak pielęgniarkom z Lęborka. Nie mniej ważną rolę w systemie ochrony zdrowia pełnią położne, które są pierwszymi osobami, które witają na świecie każde nowo narodzone dziecko. Sprawne porody dzięki wysoko wykwalifikowanym  położnym, troska i ciepło, którymi otaczają pacjentów pielęgniarki, doskonałe umiejętności w stosowaniu medycznych procedur. Za to wszystko dziękujemy i składamy świąteczne serdeczności. Z okazji święta, wicestarosta Edmund Głombiewski w towarzystwie sekretarz powiatu – Danuty Mikołajczyk, złożyli życzenia na ręce Alicji Gajewskiej – Naczelnej Pielęgniarki SPS ZOZ i Doroty Wiśniewskiej – Pielęgniarki Epidemiologicznej, którym towarzyszyli: Adam Hoffmann – zastępca Dyrektora SPS ZOZ ds. finansowych i Artur Barna – Naczelny Lekarz lęborskiego szpitala.
Do przekazanych serdeczności dołączamy się w imieniu całej społeczności powiatu lęborskiego.