• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

„Wolność dana i zadana”, tematem wiodącym sobotniej ogólnopolskiej konferencji – CAMINO 2020

Już po raz 12 Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga (Diecezji Pelplińskiej) wspólnie z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Starostwem Powiatowym w Lęborku,  Urzędem Miejskim w Lęborku, Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” w Łebie oraz Senatorem RP, Panem Kazimierzem Kleiną  zorganizowali ogólnopolską konferencję  - CAMINO 2020. Tradycyjnie, odbyło się w Rybackim Centrum Kultury i Formacji "BOLENIEC", przy parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie.

 Tematem publicznej debaty była szeroko pojęta „WOLNOŚĆ”, nad którą pochyliło się wielu wybitnych przedstawicieli  nauki, duchowieństwa, czy polityki, m. in. w osobach  ks. prof. Henryka Skorowskiego  w prelekcji pt. „Wolność dana i zadana”, prof. dr. hab. Krzysztofa Wieleckiego – „Wola i podmiotowość”, dr. Olafa Truszczyńskiego – „Dlaczego wolność jest ważna dla człowieka. Perspektywa psychologiczna”, ks. prof. dr. hab. Jana Przybyłowskiego – „Wiara, prawda, wolność”, dr. Piotra Walewskiego – „Wszystko mi wolno , ale nie wszystko przynosi korzyść”, czyli o chrześcijańskim rozumieniu wolności w ujęciu św. Pawła, a także  dr. Jacka Janiszewskiego– „Wolność w okresie zagrożenia”. W drugim bloku tematycznych prelekcje wygłosili: dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz – „Wolność w przestrzeni wirtualnej”, Minister Wojciech Kaczmarczyk – „Organizacje obywatelskie przestrzenią wolności”, dr Marcin Zarzecki – „Idea wolności w ekosystemie uniwersytetu”, dr hab. Miłosława  Borzyszkowska-Szewczyk – „Wolność praktykowana w literaturze. Gunter Grass” oraz prof. Leszek Korporowicz – Jagiellońska aksjologia wolności narodów”.

Rozważania odnosiły się  m. in.  do człowieka jako istoty bytowo wolnej, ale też wolności w rozumieniu nie tylko wartości należnej, ale składowego elementu natury. W polskiej rzeczywistości znaczonej wieloma przemianami polityczno-społeczno-gospodarczo-kulturowymi poszerzyło się zdecydowanie pole wolności w odniesieniu do funkcjonowania różnych instytucji życia publicznego, jak i w odniesieniu do życia człowieka. Jednocześnie analiza współczesnej ujawnia w tej materii zjawiska niepokojące, dotyczące granic sięgania wolności, rozkładania akcentów i relacji pomiędzy wolnością, a odpowiedzialnością.

Oprócz prelegentów, w spotkaniu udział wzięli: Senator RP- Kazimierz Kleina, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego – Iwona Mielewczyk, Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska, Kurator Pomorskiej Drogi św. Jakuba – Ryszard Wenta, przedstawiciele rad miejskich i powiatowych oraz organizacji pozarządowych.