Wsparcie finansowe dla lęborskiego szpitala.

Utworzono: 22-07-2022

Gmina Wicko przekazała Powiatowi Lęborskiemu dotacje celową na finansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Umowę zawarli: Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska, Wicestarosta Lęborski Edmund Głombiewski, Wójt Gminy Wicko Pan Dariusz Waleśkiewicz oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku Marta Frankowska

Środki finansowe w wysokości  45.000,00 tysięcy złotych zostaną przekazane w terminie 14 dni. Wykorzystanie środków, zgodnie z przeznaczeniem ma nastąpić w terminie do dnia 31.12.2022 roku.