• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Wydłużony termin oświadczeń ws. niższych cen prądu

Do 13 sierpnia zostanie wydłużony termin składania oświadczeń w sprawie niższych cen energii dla  mikro i małych przedsiębiorstw, szpitali oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zamrożenie cen prądu.  

Wnioskodawcy rozliczeni zostaną według cen i stawek opłat za energie elektryczną obowiązujących na dzień 20 czerwca 2018 roku.  Energa przypomina jednak o konieczności wypełnienia stosownego oświadczenia, którego druk załączamy poniżej.

Oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego należy złożyć  swojemu sprzedawcy energii elektrycznej – przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą.