XX lat Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakub

Utworzono: 22-07-2021

XX-letnią działalnością może pochwalić się  Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, które w dniu wczorajszym obchodziło swój jubileusz. Na tę okoliczność, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Lęborku, odprawił mszę świętą w intencji wszystkich członków Stowarzyszenia. Po mszy zgromadzeni  udali się do sali parafialnej, aby w kameralnej formie podsumować kadencję.  Dzisiejszy dzień jest doskonałym momentem, aby podziękować Państwu za dotychczasową działalność upowszechniającą wiedzę o św. Jakubie Starszym, a także popularyzację Pomorskiej Drogi św. Jakuba – wspomniała Alicja Zajączkowska, starosta lęborski. W szczególności podziękowania należą się dwóm byłym prezesom, tj. Ryszardowi Wencie oraz Mirosławowi Siergiejowi, którzy od początku tworzyli struktury stowarzyszenia, podejmując liczne działania zmierzające do sprowadzenia relikwii św. Jakuba, czy  zaznaczenia Lęborka na europejskiej mapie szlaków Camino. Starosta skierowała również podziękowania obecnej prezes Reginie Szczupaczyńskiej, która nieprzerwanie od 2007 roku kontynuuje cele statutowe stowarzyszenia.

Wśród gości zaproszonych znaleźli się również m. in.: Danuta Mikołajczyk, Sekretarz Powiatu Lęborskiego, Burmistrz Lęborka Witold Namyślak, Marian Kurzydło – Sekretarz Miasta Lęborka, Wiesław Budkowski – przewodnik PTTK, Włodzimierz Klata, a także wielu sympatyków Stowarzyszenia. Podczas uroczystości aspekt kulturalny umilił występ rodzinny Państwa Formela.

Stowarzyszenie Świętego Jakuba  powołane zostało w celu współorganizacji uroczystości Święta Patrona Miasta. Wspomaga również przygotowanie nabożeństwa ekumenicznego, loterię na potrzeby dzieci z uboższych lęborskich rodzin, koncert „muzyka regionów”, plener malarski i konkurs plastyczny. Ponadto LSJ aktywnie wspiera prezentację kultury mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Ziemię Lęborską, czyli kaszubską, ukraińską i niemiecką, m.in. poprzez promocję nowych publikacji, spotkania z twórcami, występy zespołów, msze św. w języku kaszubskim. Przynajmniej dwa razy w roku odbywają się, organizowane we współpracy z Parafią św. Jakuba Ap., nabożeństwa ekumeniczne poświęcone modlitwom o pokój i jedność chrześcijan. Na stałe do kalendarze wprowadzono pielgrzymki piesze na Kalwarię Wejherowską i do sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie. Stowarzyszenie objęło też opiekę nad Regionalnym Zespołem „Lewino” i"Franrtówką" oraz uporządkowało i opiekuje się grobem rodziców Mieczysława Stryjewskiego, patrona lęborskiego konkursu literackiego.

 

Fot. Sylwia Skroś