„Z głębin czasu – opowieść o pewnej rybie”

Utworzono: 22-11-2021

To najnowsza publikacja popularnonaukowa wydana przez lęborskie Muzeum. Promocja książki sfinansowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się w miniony piątek (19.11). Równolegle z promocją publikacji otwarto nową ekspozycję archeologiczną w Wieży Ciśnień – oddziale Muzeum.

Wśród autorów publikacji, obecnych na spotkaniu promującym książkę byli: dr hab. Jacek Andrzejowski, Agnieszka Krzysiak jako kierownik badań archeologicznych i kustosz Muzeum oraz prof. dr hab. Jan Schuster. Współredaktorem publikacji jest również pełniąca rolę gospodarza promocji – Mariola Pruska – dyrektor lęborskiego Muzeum. Poziom zainteresowania promocją wskazywał na to, że była to popularno-naukowa pozycja wyczekiwana z zainteresowaniem. Wśród gości pojawił się senator Kazimierz Kleina, obecni byli włodarze powiatu – Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska i wicestarosta Edmund Głombiewski. Nie zabrakło reprezentantów miasta Lęborka w osobach Jarosława Litwina – przewodniczącego Rady Miasta i Mariana Kurzydło – sekretarza miasta. Samorząd Gminy Nowa Wieś Lęborska, na której terenie znajdują się stanowiska archeologiczne w Czarnówku, reprezentował Krzysztof Pruszak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Wśród gości obecna była także dyrektor słupskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Krystyna Mazurkiewicz-Palacz.

Rzadko zdarza się, że jeden zabytek jest przedmiotem publikacji, ale ta ryba ma światowe znaczenie – to najlepiej zachowany przedmiot szklany z okresu Cesarstwa Rzymskiego. To sensacyjny zabytek, który wzbogacił i tak już obszerne zbiory archeologiczne lęborskiego Muzeum.
„Z głębin czasu – opowieść o pewnej rybie” to kolejna po wydanej w 2014 r. publikacji pt. "Okruch złota w popiele ogniska. Starożytne nekropole w Czarnówku i ich tajemnice", zrealizowana wspólnie z Fundacją Monumenta Archaelogica Barbarica. Zdecydowaną zachętą do zapoznania się z publikacją jest recenzja autorstwa prof. Judyty Rodzińskiej-Nowak: „Książka stanowi wzorcowy przykład opracowania popularnonaukowego, które w atrakcyjnej formie, przystępnej dla szerokiego, międzynarodowego grona odbiorców, podaje rzetelną i aktualną wiedzę. Autorzy i redaktorzy tomu zadbali o to, by przedstawić niezwykłe znalezisko z Czarnówka wieloaspektowo, na możliwe rozległym tle podobnych zabytków oraz wyników studiów archeologicznych, religioznawczych i antropologicznych. Stanowić będzie ona cenne źródło wiedzy zarówno dla amatorów przeszłości czy studentów archeologii, jak i dla profesjonalnych archeologów, z pewnością przyczyni się też do pogłębienia świadomości potrzeby ochrony bezcennego dziedzictwa archeologicznego”.

Spotkaniu promującemu książkę towarzyszyły: otwarcie ekspozycji archeologicznej w Wieży Ciśnień i Dzień Otwarty projektu MUS.NET, program Kreatywna Europa, na którym oprócz aplikacji „Muzeum w kieszeni” stworzonej na potrzeby indywidualnego zwiedzania oraz filmu projektowego został zaprezentowany kolejny efekt działania projektowego aplikacja dla najmłodszych „Draw alive”, dzięki której pokolorowane przez dzieci rysunki ożywają na ekranie.