• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej,

która powołana zostanie w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz punktu świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z nieodpłatną mediacją, na terenie powiatu lęborskiego w 2021 roku