• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zawodowe awanse nauczycieli

Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski wraz z Edmundem Głombiewskim, Wicestarostą Lęborskim, wręczyli akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Lęborski.

W bieżącym roku do egzaminu zawodowego na nauczyciela mianowanego przystąpiło
6 nauczycieli z powiatu lęborskiego: 2 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku, 3 nauczycieli Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
i 1 nauczyciel Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Lęborku. Wszyscy przystępujący pomyślnie zdali egzamin zawodowy.
W obecności starostów, dyrektorów placówek oświatowych i związków zawodowych nauczycieli nowo mianowani złożyli uroczyste ślubowanie. Starosta Lęborski w imieniu samorządu powiatowego pogratulowała nauczycielom  awansu zawodowego i życzyła satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela, a także dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.