Złote „Maluchy na brzuchy” dla lęborskiego szpitala

Utworzono: 08-09-2021

Na 18 miejscu w Polsce uplasował się Niezależny Samodzielny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku w ogólnokrajowym rankingu stworzonym na podstawie badań ankietowych Fundacji Rodzić po Ludzku. Tym samym SPS ZOZ znalazł się wśród 20 najlepszych placówek medycznych w kraju.

Wśród ocenionych na „złoto” szpitali znalazły się tylko dwa z województwa pomorskiego. To SPS ZOZ w Lęborku i Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku - szpitale, w których stosuje się dwugodzinny kontakt „skóra do skóry” matki i dziecka w minimum 80 proc. porodów naturalnych. W tegorocznym rankingu kolejne 20 podmiotów uzyskało „srebrne” wyróżnienie (2-godz. kontakt w 70-79 proc. naturalnych porodów), 10 „brązowe” (dotyczy szpitali, które wykazały się wysokim stopniem wsparcia kangurowania przez osobę towarzyszącą po cięciu cesarskim, również jeśli 2-godz. kontakt „skóra do skóry” nie uzyskał 70%) i 6 „szmaragdowe” (dotyczące szpitali, które wykazały się wysokim stopniem bezpośredniego kontaktu skóra do skóry po cięciu cesarskim – położenie dziecka na piersiach kobiety).
Lęborski szpital poprawił rankingowe osiągi w stosunku do roku 2020, w którym uplasował się na 2 miejscu „srebrnej” części zestawienia oraz w stosunku do edycji 2019, w której zajął 17 miejsce w stawce „srebrnej”.
Akcja Maluchy Na Brzuchy ma na celu uhonorowanie szpitali, które realizują prawo do dwugodzinnego „kontaktu skóra do skóry po porodzie”, wynikającego z obowiązującego od 2019 r. Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej.
Raport podsumowujący akcję został przesłany do Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia w celu przedstawienia stanu realizacji standardu konsultantom krajowym w dziedzinie neonatologii, położnictwa i ginekologii oraz konsultantom wojewódzkim.
Kontakt „skóra do skóry” matki i dziecka po porodzie ma służyć m.in. jak najszybszemu zainicjowaniu pierwszego karmienia. Również ocena noworodka wg skali Apgar, o ile nie nastąpią przeciwwskazania zdrowotne, powinna być wykonywana na brzuchu matki.
Firmujące ranking Olga Vitoš i Anna Kwiatek-Kucharska wskazują na szereg korzyści wynikających ze stosowania dwugodzinnego kontaktu matki z noworodkiem. Zdaniem autorek akcji, kontakt „skóra do skóry” jest korzystny zarówno dla dziecka, jak i dla matki. Pierwszy kontakt dziecka z mamą, pomaga dziecku w łagodniejszym przejściu z ciepłego wnętrza brzucha do zupełnie odmiennego środowiska zewnętrznego. Dziecko przez 9 miesięcy ciąży znało ciepło, zapach, głos i bicie serca swojej matki. Kontakt skóra do skóry od razu po porodzie pozwala mu się dzięki temu uspokoić, dzięki czemu noworodki po porodzie są bardziej stabilne. Kontakt z matką pomaga w wytwarzaniu większej ilości hormonu oksytocyny. To niesie za sobą 2 najważniejsze zalety. Zwiększona ilość naturalnej oksytocyny umożliwia łatwiejsze urodzenie łożyska. Badania naukowe dowiodły, że kobiety, które miały kontakt skóra do skóry po porodzie, rzadziej doświadczały krwotoku poporodowego. Z drugiej strony, dzięki oksytocynie zaczyna wytwarzać się więź między mamą a dzieckiem, a także rozpoczyna się karmienie piersią. Badania wskazują, że kobiety, które miały zapewniony kontakt skóra ze skórą ze swoim dzieckiem od razu po porodzie, częściej karmią je piersią w przyszłości.