• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zmiana stóp bezrobocia w powiatach

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego poinformowała o zmianie stóp bezrobocia w powiatach. Informacja ta jest znacząca dla określania wysokości nakładów inwestycyjnych dla planowanych nowych przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

PARR S.A. jako podmiot zarządzający obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazała informacje o zmianie stóp bezrobocia w powiatach. Dane opublikowane przez  Główny Urząd Statystyczny zawarte są w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27.09.2019r. Powiat lęborski osiągnął wskaźnik 8,4% wg stanu na 30.06.2019r., co stanowi korzystny trend w zestawieniu z minionym rokiem.
Z tabelą określającą przeciętną stopę bezrobocia we wszystkich polskich powiatach, można zapoznać się pod poniższym linkiem:

(https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnej-stopy-bezrobocia-w-kraju-oraz-na-obszarze-powiatow-stan-na-dzien-30-czerwca-2019-roku,284,6.html)

Warto również zapoznać się z treścią załączonej broszury poglądowej, uwzględniającej wartości minimalnych nakładów inwestycyjnych oraz warunki i możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców, planujących nowe inwestycje lub reinwestycje.