Realizacja wakacyjnych staży zawodowych i Praktyk Zawodowych

Zachęcamy pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w 2019 Roku z Powiatem Lęborskim w zakresie realizacji wakacyjnych staży zawodowych i Praktyk Zawodowych dla uczniów szkół Powiatu Lęborskiego

Utworzono: 17-01-2019

            Powiat lęborski od 2017 roku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją
w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 organizuje we współpracy pracodawcami i przedsiębiorcami województwa pomorskiego staże/praktyki zawodowe dla uczniów trzech szkół: Powiatowe Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Staże i praktyki zawodowe pomagają uczniom w nabywaniu kompetencji zawodowych - tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy.

            Uczniowie kształcący się w branżach logistyka, budownictwo, ICT, usługi finansowe
i biznesowe oraz chemia lekka odbywają w okresie letnim trwające 150 godzin staż lub praktykę zawodową u pracodawcy/przedsiębiorcy, za które otrzymają płatne przez Powiat Lęborski stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich Pracodawców i Przedsiębiorców do nawiązania współpracy w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych!

Zapraszamy także Pracodawców i Przedsiębiorców, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w 2017 i 2018 roku do kontynuacji współpracy!

Wystarczy wypełnić znajdujący się poniżej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACODAWCY/PRZEDSIĘBIORCY DO REALIZACJI STAŻU/PRAKTYK, zgłoszenia przyjmujemy już od 1 lutego 2019.

Na wszystkie pytania dotyczące organizacji staży/praktyk zawodowych w Państwa firmie w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” odpowie pracownik merytoryczny ds. współpracy z pracodawcami - p. Anna Niedzielin tel. 59 84 80 867, pokój 212, II piętro

 

Szkoła

Branża

Zawody

Przewidywana liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach zawodowych w 2019 roku

PCE

Budownictwo

monter sieci, instalacji i urządzeń   sanitarnych

monter zabudowy i robót wykończeniowych
           w budownictwie

murarz-tynkarz

stolarz

dekarz

technik budownictwa

technik urządzeń i systemów energetyki
           odnawialnej

67 osób

PCE

Logistyka

technik logistyk

57 osób

ZSGŻiA

Chemia lekka

technik analityk

technik technologii żywności

50 osób

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

technik ekonomista

technik handlowiec

technik organizacji reklamy

158 osób

ZSMI

ICT i elektronika

technik informatyk

technik teleinformatyk

technik mechatronik

monter-elektronik/elektronik

osób

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYM KORZYŚCI
 ZWIĄZANYCH Z CZYNNYM UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE