Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego

0803.2021
Staże i praktyki zawodowe w
Staże i praktyki zawodowe w 2021r.

ZACHĘCAMY PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO WSPÓŁPRACY W 2021 ROKU Z POWIATEM LĘBORSKIM W ZAKRESIE REALIZACJI WAKACYJNYCH STAŻY ZAWODOWYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU LĘBORSKIEGO

0211.2020
Rekrutacja uzupełniająca
Rekrutacja uzupełniająca
 do projektu „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚC POWIATU LĘBORSKIEGO” na rok szkolny 2020/2021
1510.2020
Rekrutacja do projektu
Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą kształcącym/kształcącą się w branżach kluczowych Powiatu Lęborskiego lub nauczycielem/nauczycielką następujących szkół ponadpodstawowych Powiatu Lęborskiego zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

0406.2020
Regulamin staży, praktyk z
Regulamin staży, praktyk z dnia 03.06.2020

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu, informujemy, iż dnia 03 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął w drodze uchwały Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2304.2020
Zmiana regulaminu rekrutacji i
Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

W regulaminie dostosowano zapisy w związku obecną sytuacją w jakiej znalazło się m.in. szkolnictwo w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

1203.2020
Regulamin staży, praktyk z
Regulamin staży, praktyk z dnia 11.03.2020

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu, informujemy, iż dnia 11 marca 2020 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął w drodze uchwały Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1402.2020
STAŻE i PRAKTYKI ZAWODOWE w
STAŻE i PRAKTYKI ZAWODOWE w 2020r.

ZACHĘCAMY PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO WSPÓŁPRACY W 2020 ROKU Z POWIATEM LĘBORSKIM W ZAKRESIE REALIZACJI WAKACYJNYCH STAŻY ZAWODOWYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU LĘBORSKIEGO

 

 

 

3009.2019
Wydłużenie rekrutacji do
Wydłużenie rekrutacji do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”
Informujemy, iż wydłużono termin rekrutacji do dnia 4 października 2019 roku. Aktualizacji uległ regulamin rekrutacji w zakresie planowanych do realizacji zajęć dla uczniów ZSMI w związku ze zmianami w kwalifikacjach oraz formularz zgłoszeniowy ZSMI.

 

1209.2019
Rekrutacja do projektu
Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

1202.2019
Doradztwo zawodowe prowadzone
Doradztwo zawodowe prowadzone przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w Lęborku

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Lęborku jest placówką udzielającą szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku od 0 do ukończenia edukacji. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i bezpłatne. Odbywa się zawsze na wniosek rodzica dziecka bądź pełnoletniego ucznia.

1701.2019
Realizacja wakacyjnych staży
Realizacja wakacyjnych staży zawodowych i Praktyk Zawodowych

Zachęcamy pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w 2019 Roku z Powiatem Lęborskim w zakresie realizacji wakacyjnych staży zawodowych i Praktyk Zawodowych dla uczniów szkół Powiatu Lęborskiego

1701.2019
PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I
PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW W 2019 ROKU!
Uczniowie i uczennice! W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania w okresie letnich wakacji szkolnych z płatnych staży u pracodawców.
2609.2018
Rekrutacja uzupełniająca
Rekrutacja uzupełniająca
do projektu „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚC POWIATU LĘBORSKIEGO” na rok szkolny 2018/2019
0409.2018
Rekrutacja do projektu
Rekrutacja do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą jednej ze szkół ponadgimnazjalnych POWIATU LĘBORSKIEGO zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Powiatu Lęborskiego „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!