Rekrutacja uzupełniająca

Utworzono: 26-09-2018

do projektu „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚC POWIATU LĘBORSKIEGO” na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie § 9 ust. 3 i § 10 ust. 3  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2018/2019) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza się rekrutację uzupełniającą, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

O rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic poszczególnych szkół oraz form wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek, dla których przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, proszę pytać:
-w przypadku uczniów - u  wyznaczonego specjalisty ds. rekrutacji w swojej szkole (sekretariat szkoły),
-w przypadku nauczycieli - u Specjalisty ds. monitoringu w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Lęborku, pok. 213.