Staże i praktyki zawodowe w 2021r.

Utworzono: 08-03-2021

 

 

ZACHĘCAMY PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO WSPÓŁPRACY W 2021 ROKU Z POWIATEM LĘBORSKIM W ZAKRESIE REALIZACJI WAKACYJNYCH STAŻY ZAWODOWYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU LĘBORSKIEGO

            Powiat lęborski od 2017 roku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją
w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 organizuje we współpracy pracodawcami i przedsiębiorcami województwa pomorskiego staże/praktyki zawodowe dla uczniów trzech szkół: Powiatowe Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Staże i praktyki zawodowe pomagają uczniom w nabywaniu kompetencji zawodowych - tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy.

            Uczniowie kształcący się w branżach logistyka, budownictwo, ICT, usługi finansowe
i biznesowe oraz chemia lekka odbywają w okresie letnim trwające 150 godzin staż lub praktykę zawodową u pracodawcy/przedsiębiorcy, za które otrzymają płatne przez Powiat Lęborski stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich Pracodawców i Przedsiębiorców do nawiązania współpracy w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych!

Zapraszamy także Pracodawców i Przedsiębiorców, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w 2017, 2018 , 2019 i 2020  roku do kontynuacji współpracy!

Wystarczy wypełnić znajdujący się poniżej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACODAWCY/PRZEDSIĘBIORCY DO REALIZACJI STAŻU/PRAKTYK

Na wszystkie pytania dotyczące organizacji staży/praktyk zawodowych w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” odpowie pracownik merytoryczny ds. współpracy z pracodawcami - tel. 59 84 80 869, pokój 213, II piętro Starostwa Powiatowego w Lęborku

Szkoła

Branża

Zawody

Przewidywana liczba uczniów na staże/praktyki zawodowe
w 2021 roku

PCE

Budownictwo

 • monter sieci, instalacji i urządzeńsanitarnych/monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • dekarz
 • technik budownictwa
 • technik urządzeń i systemów energetyki
  odnawialnej

75 osób

PCE

Logistyka

 • technik logistyk

96 osób

ZSGŻiA

Chemia lekka

 • technik analityk
 • technik technologii żywności

25 osób

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik organizacji reklamy/technik reklamy

65 osób

ZSMI

ICT i elektronika

 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik mechatronik
 • monter-elektronik/elektronik
 • technik elektronik
 • technik programista

    110 osób

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYM KORZYŚCI
 ZWIĄZANYCH Z CZYNNYM UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE