Wydłużono okres realizacji Projektu

Utworzono: 27-09-2021

Informujemy, iż o miesiąc przedłużono okres realizacji projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej). Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2016r., data jego zakończenia w wyniku zmian wniosku o dofinansowanie przypada na 31 października 2021r.

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół na odniesienie sukcesu na rynku pracy i zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół powiatu lęborskiego, poprzez podniesienie jakości edukacji i oferty kształcenia zawodowego w zakresie branż kluczowych o największym potencjale rozwoju dla regionu (budownictwo, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, chemia lekka, ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja).

Wartość projektu – 8.009.118,91 zł, w tym:

- Przyznane dofinansowanie – 7.208.207,02 zł

- Wkład własny – 800.911,89 zł