Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Utworzono: 23-04-2020

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu, informujemy, iż dnia 22 kwietnia 2020 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął w drodze uchwały nr 195/2020 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W regulaminie dostosowano zapisy w związku obecną sytuacją w jakiej znalazło się m.in. szkolnictwo w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (do poprzednio obowiązującego regulaminu dodano w § 5 ust. 6 w nowym brzmieniu, zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego regulaminu uległy zapisy  § 6 ust. 1 pkt.1, ust. 2 pkt 3 oraz § 11 ust. 2 pkt 3)