Budżet najlepszy od lat

Utworzono: 30-12-2021

12 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” Rada Powiatu Lęborskiego uchwaliła przyszłoroczny budżet powiatu. Debata nad przyjęciem budżetu odbyła się podczas XXVI sesji Rady.

Zrównoważona kwota, zarówno po stronie dochodów i przychodów jak i po stronie wydatków i rozchodów przekroczyła wartość 114 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, nastąpił wzrost tej wielkości o ponad 20 mln zł – co stanowi ponad 21%. Rekordowa, na przestrzeni ostatnich lat, wysokość wydatków majątkowych na poziomie niemalże 23 mln zł jest konsekwencją pozyskanych środków zewnętrznych. Wzrost inwestycji o 15 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, określa proinwestycyjny charakter przyszłorocznego budżetu. Myśląc perspektywicznie o inwestycjach powiatu w kolejnych latach, w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki na dokumentacje projektowe do realizacji kolejnych zadań.
Systematyczna i konsekwentna polityka w zakresie pozyskiwania zewnętrznych, bezzwrotnych źródeł finansowania, pozwala na realizację inwestycji w różnych obszarach życia mieszkańców powiatu, podnosząc tym samym jego jakość i komfort.
Przyszłościowe i racjonale planowanie finansów niewątpliwie prowadzi do stabilnego i systematycznego rozwoju powiatu, podnosząc jego atrakcyjność pod względem inwestycyjnym. – To jest dobrze zaplanowany budżet – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Naszym celem podczas jego konstruowania była systematyczna poprawa jakości życia mieszkańców, co realizujemy systematycznie od początku kadencji, uwzględniając społeczne opinie i sygnały od mieszkańców jakie potrzeby są do zrealizowania najpilniejsze. Kolejne inwestycje drogowe to również kontynuacja naszych działań z ubiegłych lat i mam nadzieję, że dzięki podejmowanym świadomie decyzjom finansowym, doprowadzimy do sytuacji, że sieć komunikacyjna powiatu lęborskiego będzie bezpieczna, nowoczesna i przyjazna nie tylko mieszkańcom, ale również przyjezdnym. To również element niezbędny, by tereny znajdujące się w gminach na terenie powiatu, zyskały na atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. W przyjętym budżecie zostały także zabezpieczone środki na podwyżki płac dla pracowników, mniejsze remonty w szkołach i placówkach Powiatu.
Zgodnie z raportem z przeprowadzonego głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2022, w jawnym głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Za budżetem opowiedziało się 12 z obecnych: Adam Nowak, Jacek Perłak, Witold Krużycki, Marek Kuriata, Alicja Zajączkowska, Ryszard Wenta, Mirosław Tandek, Krzysztof Pruszak, Edmund Głombiewski, Maciej Barański, Marian Borek i Hanna Kurs. Przeciw takiej konstrukcji budżetu zagłosowało 6 radnych: Hubert Namyślak, Elżbieta Godderis, Waldemar Walkusz, Jarosław Pruski, Tadeusz Rabka i Patryk Bianga.