Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej – Edycja 2022

Utworzono: 28-02-2023

Po raz kolejny startuje edycja corocznego konkursu Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej. Tradycyjnie, w roku bieżącym, oceniane będą efekty osiągnięć za rok miniony. To już XVIII edycja tego prestiżowego konkursu. We wtorkowe przedpołudnie obradowała Kapituła Certyfikatu.

Celem konkursu jest, tak jak w poprzednich edycjach - wyróżnienie i nagrodzenie najaktywniejszych podmiotów i osób fizycznych z obszaru ziemi lęborskiej za działalność promocyjną oraz popularyzacja osiągnięć gospodarczych i społecznych.
Otrzymanie certyfikatu możliwe jest za wyjątkowe osiągnięcia promujące Ziemię Lęborską, ustalonych przez Kapitułę kategoriach. Wśród przykładowych kategorii funkcjonujących w przeszłości pojawiły się np.: „Przedsiębiorstwo Ziemi Lęborskiej”, „Produkt turystyczny Ziemi Lęborskiej” czy „Osobowość”. Wyróżnienie można otrzymać za szczególną działalność społeczną, wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Ostatecznie ilość, rodzaj i nazwy kategorii ustali Kapituła na podstawie kategorii osiągnięć kandydatów zgłoszonych przez uprawnione podmioty. Kapituła ma również prawo do przyznania nagród specjalnych.
Kandydat może ubiegać się o wyróżnienie osobiście, bądź zostać zgłoszony przez wnioskodawców: jednostkę samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze, organizacje społeczne, inne jednostki i organizacje zainteresowane konkursem. Wyróżniony może zostać także produkt turystyczny lub turystyczna atrakcja ciesząca się uznaną, wzrastającą w ocenianym roku renomą wśród osób odwiedzających ziemię lęborską. Zgodnie z przyjętymi zasadami, certyfikat z tego samego tytułu, można uzyskać nie częściej, niż co 3 lata.
Laureatów wyłoni Kapituła Certyfikatu, powołana przez Starostę Lęborskiego. Udział w konkursie jest – jak zawsze – bezpłatny. Wymierną korzyścią dla laureatów jest prawo do używania tytułu w promocji swojej działalności gospodarczej i społecznej. Oprócz statuetek dla laureatów, Kapituła przyzna również wyróżnienia pozostałym nominowanym finalistom. W tegorocznym inauguracyjnym posiedzeniu Kapituły uczestniczyli: Zdzisław Chojnacki – Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Elżbieta Rekowska Klassa – naczelnik Wydziału Promocji UM w Lęborku, Krzysztof Król – zastępca burmistrza Łeby, Ryszard Wenta – członek Zarządu Powiatu, Janusz Miklaszewski – reprezentujący Naczelną Organizację Techniczną w Lęborku oraz Jerzy Tyrakowski – prezes Lęborskiego Klubu Przedsiębiorców i Iwona Witke – kierownik Referatu Promocji starostwa.  Obrady prowadziła Przewodnicząca Kapituły – Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski.
W załącznikach na stronie internetowej zamieszczamy wzory dokumentów umożliwiających zgłoszenie kandydatury.
Dokumenty można składać do 16.03.2023.