Medale dla krwiodawców

W marcu najbardziej zasłużeni honorowi dawcy krwi otrzymają odznaczenia Ministra Zdrowia. W tej sprawie przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku spotkali się z Edmundem Głombiewskim, Wicestarostą Lęborskim.

Minister zdrowia Adam Niedzielski uhonoruje 20 najbardziej oddanych idei krwiodawstwa honorowych dawców z terenu powiatu lęborskiego oraz gmin ościennych. 5 marca w reprezentacyjnej Sali Rajców lęborskiego starostwa 20 osób otrzyma odznaczenie Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Omówieniu organizacji uroczystości, która odbywać się będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, służyło spotkanie Edmunda Głombiewskiego – Wicestarosty Lęborskiego z Edwardem Müllerem – Koordynatorem ds. Promocji RCKiK w Słupsku oraz Aleksandrą Żydyk i Magdaleną Żynis – Kierownikiem Sekcji ds. Organizacyjnych i Sprawozdawczości.
Współpraca pomiędzy RCKiK w Słupsku oraz Starostwem Powiatowym w Lęborku trwa już od lat. Przejawia się m.in. cykliczną organizacją zbiórek krwi w mobilnym punkcie poboru, tzw. krwiobusie oraz organizacją promocji idei honorowego oddawania krwi w celu pomocy w ratowaniu ludzkiego życia, za co starostwo otrzymało w październiku 2020 r. Certyfikat Firmy Promującej Honorowe Oddawanie Krwi.