Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego z dn. 21.11.2018

w sprawie wyborów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, starosty, wicestarosty oraz członków zarządu