System e-Usług Poblicznych w Wydziale Geodezji

W Starostwie Powiatowym w Lęborku rozbudowano System e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji. Portale dostępne są pod adresem https://leborski.webewid.pl , a filmy instruktażowe w zakładce „Pobierz dokumenty”.  Z instrukcjami w formie opisowej można się zapoznać  tutaj.

- Portal Mapowy (dostępny dla każdego, bez konieczności rejestracji),

- Portal Geodety  (tylko dla zarejestrowanych wykonawców prac geodezyjnych),

- Portal Rzeczoznawcy (tylko dla zarejestrowanych rzeczoznawców majątkowych),

- Portal Komornika (tylko dla zarejestrowanych komorników).

- Portal Projektanta ( dostępny poprzez Profil Zaufany tylko dla Klientów składających wnioski na naradę koordynacyjną),

- Portal Narad Koordynacyjnych (tylko dla zarejestrowanych gestorów sieci uczestniczących w naradach koordynacyjnych),

- Portal Interesanta za pośrednictwem którego, każdy kto posiada profil zaufany może złożyć wniosek o materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego takie jak: mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego. W ramach systemu jest możliwość bezpośredniego elektronicznego wnoszenia opłat za przygotowane dokumenty.