• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z platformy e-learningowej

Powiat Lęborski w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badania rynku edukacyjnego

Jednym z zadań projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego było Monitorowanie potrzeb, rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy poprzez przeprowadzenie badań ankietowych wśród dorosłych powiatu lęborskiego: pracujących i bezrobotnych oraz pracodawców.

Konferencja na zakończenie projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”

 Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz, środowisk kupieckich i rzemieślniczych, przedsiębiorcy, uczestnicy projektu i ich pracodawcy oraz osoby ściśle związane z pracą w projekcie...

Zmiany w harmonogramie doradcy zawodowego

 ZMIENIONY harmonogram pełnienia obowiązków zgodnie z umową zlecenia nr PO.KU.5.1.2011 z dnia 30.11.2011 r w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji na zakończenie projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra"

 Konferencja odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 roku o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lęborku (sala nr 13)

Zapraszamy na Konferencję dotyczącą dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy

  w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” która odbędzie się 27 LISTOPADA 2012 roku o godzinie 11:00 w Starostwie Powiatowym w Lęborku (sala nr 13). 

Bezpłatne usługi doradcy zawodowego – październik, listopad i grudzień 2012 r.

  Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe zainteresowane skorzystaniem z usług Doradcy Zawodowego.

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra

  wg stanu faktycznego zgłoszonych do dnia 04.10.2012 w ramach rekrutacji uzupełniającej

Bezpłatne usługi doradcy zawodowego - wrzesień 2012 r.

 Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe zainteresowane skorzystaniem z usług Doradcy Zawodowego.

Bezpłatne usługi doradcy zawodowego - czerwiec, lipiec 2012 r.

  Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe zainteresowane skorzystaniem z usług Doradcy Zawodowego.

Odbyła się konferencja dotycząca dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy

 Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”

 wg stanu faktycznego zgłoszonych do dnia 23.05.2012 r. w ramach rekturacji uzupełniającej

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”

 wg stanu faktycznego zgłoszonych do dnia 18.05.2012 r. w ramach rekrutacji uzupełniającej

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”

W ramach rekrutacji uzupełniającej, na listę uzupełniającą wstępnie zakwalifikował się...

Bezpłatne usługi doradcy zawodowego - kwiecień, maj 2012

 Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe zainteresowane skorzystaniem z usług Doradcy Zawodowego.

Regulamin korzystania ze wsparcia dodatkowego w ramach projektu

 „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bezpłatne usługi doradcy zawodowego w marcu 2012

 Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe zainteresowane skorzystaniem z usług Doradcy Zawodowego.

Bezpłatne usługi doradcy zawodowego

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe zainteresowane skorzystaniem z usług Doradcy Zawodowego.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”
Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się już ponad 100 osób !!! Skorzystaj z szansy jaką daje Ci Europejski Fundusz Społeczny.
01-12-2011 - Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie złożą w Biurze projektu osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej komplet dokumentów zgłoszeniowych

30-11-2011 - Konferencja rozpoczynająca projekt „kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”

Celem konferencji była przede wszystkim promocja założeń i działań projektowych. Skupiono się również na istocie i znaczeniu kształcenia ustawicznego w dobie ówczesnych przemian społeczno-gospodarczych. 

27-10-2011 - Powiat Lęborski w październiku 2011 r. rozpoczął realizację projektu - Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra.

 Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn) ...