Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego

1103.2021
Regulamin świadczenia usług
Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door

Powiat lęborski podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację projektu grantowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”.