Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego

0708.2023
DOOR -TO-DOOR -przerwa
DOOR -TO-DOOR -przerwa urlopowa

W dniach od 1 do 31 sierpnia br. z powodu urlopu zostanie zawieszone świadczenie usługi door-to-door. Ponownie będzie dostępna od 1 września br.

2806.2023
DOOR TO DOOR - nadal w trasie
DOOR TO DOOR - nadal w trasie i bezpłatnie

Z dniem 28.02.2023 r. zakończyło się finansowanie ze środków unijnych usługi indywidualnego transportu door-to-door w ramach   projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”. Informujemy, że zgodnie z deklaracją, we wniosku grantowym, usługa transportowa door-to-door realizowana będzie również w okresie trwałości projektu tj od 01.03.2023 r. do 31.03.2024 r.

2806.2023
Door-to-door planuje urlop
Door-to-door planuje urlop

Informujemy, że  w dniach 10.08.2023 - 31.08.2023 r. usługa transportowa w ramach transportu indywidualnego door-to-door nie będzie świadczona z powodu przerwy urlopowej. Zachęcamy do zaplanowania korzystania z dojazdów z uwzględnieniem planowanej przerwy.

1912.2022
Bezpłatny transport
Bezpłatny transport DOOR-TO-DOOR

Powiat lęborski świadczy usługę bezpłatnego transportu- door-to- door. Otrzymany przez samorząd grant z PFRON pokrywa w całości koszty przedsięwzięcia, m.in.: zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, zatrudnienia kierowcy, asystenta osoby z niepełnosprawnościami oraz pracownika merytorycznego ds. realizacji usługi.

1010.2022
Regulamin świadczenia usług
Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door

Powiat lęborski podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację projektu grantowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”.

1010.2022
Rozpoczęto usługę transportową
Rozpoczęto usługę transportową door-to-door.

Powiat Lębork, informuje, że rozpoczął usługę transportową door-to-door (od drzwi do drzwi) w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door
 z terenu powiatu lęborskiego”. Dzięki usłudze mieszkańcy mogą bezpłatnie dotrzeć np. do punktów świadczących usługi szczepień przeciwko COVID-19, na rehabilitację, teatru, szkolenia zawodowe czy załatwić istotne sprawy w instytucjach na terenie województwa pomorskiego. Korzystająca z usługi osoba zostanie odebrana z domu, zawieziona w miejsce docelowe i odwieziona do domu.