Informator Szkolny 2024-25

Drodzy uczniowie

Już niedługo zakończycie edukację w szkole podstawowej, zatem nadszedł czas, abyście zastanowili się nad dalszym kształceniem. Zdajemy sobie sprawę, że wybór odpowiedniej szkoły może sprawiać problem.

            Do wyboru będziecie mieli nie tylko licea ogólnokształcące, które w swojej ofercie kierunków kształcenia proponują klasy o profilu m.in.: matematyczno - informatycznym, biologiczno - chemicznym, cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii informatycznych, językowo – społecznym, psychologiczno – pedagogicznym, ale również technika posiadające ciekawe kierunki kształcenia takie jak: technik ekonomista, technik reklamy, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik logistyk – profil wojskowy Oddział Przygotowania Wojskowego, technik budownictwa – profil wojskowy Oddział Przygotowania Wojskowego.

Warto też wspomnieć o branżowych szkołach I stopnia, które posiadają ciekawe kierunki kształcenia w zawodach takich jak: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer. W szkołach branżowych I stopnia planujemy również utworzenie oddziałów wielozawodowych dla uczniów, którzy wybiorą inny zawód niż wymienione.

Szkoły Powiatu Lęborskiego oferują wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze wyposażone pracownie komputerowe i pracownie szkolne, w których realizowane są zajęcia praktyczne.

W szkołach działają liczne koła zainteresowań, uczniowie mają też możliwość udziału
w wymianie międzynarodowej młodzieży. Nasze szkoły gwarantują solidne przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych oraz olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Lębork jest dogodnie połączony komunikacyjnie z gminami i sąsiednimi powiatami. Powiatowe Centrum Edukacyjne im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku dysponuje internatem międzyszkolnym dla uczniów spoza Lęborka. W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 pragniemy zwrócić uwagę na priorytetowe kierunki kształcenia w branżach kluczowych dla Powiatu Lęborskiego i Województwa Pomorskiego tj. technik programista, technik logistyk – profil wojskowy Oddział Przygotowania Wojskowego, technik budownictwa – profil wojskowy Oddział Przygotowania Wojskowego.

Jeżeli zainteresowała Was nasza oferta zapraszamy do odwiedzania szkół oraz stron internetowych naszych placówek. Wiele interesujących informacji o szkołach ponadpodstawowych uzyskacie również w swojej szkole podstawowej. Mamy nadzieję, że  niniejszy informator pomoże Wam w dokonaniu właściwego wyboru i odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie.

Powiat Lęborski jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe od wielu lat prowadzi nabór do szkół drogą elektroniczną, w tym celu konieczne jest logowanie na stronie www.nabor-pomorze.edu.com.pl.

 

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska