Konkurs "INNO START-UP II"

Utworzono: 04-08-2015

WYKORZYSTAJ SZANSE!   POKAŻ NAM SWÓJ PRODUKT!   SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA!

Jeśli:

 • Twoja firma działa na pomorskim rynku od 6 do 36 miesięcy
 • Opracowałeś świetny produkt i chcesz o nim powiedzieć światu?
 • Chcesz poznać dalsze możliwości jego rozwijania?
 • Zgadzasz się z twierdzeniem, że „Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć to, co we mnie najlepsze”?

Ten konkurs jest dla Ciebie!!
 
Dla każdej firmy mamy po 10 tysięcy złotych oraz 20 godzin coachingu biznesowego.

3 firmy mają szansę na wyjazdy do wybranej instytucji w Unii Europejskiej o ugruntowanych sukcesach w procesach komercjalizacyjnych i wdrożeniowych. Do każdego wyjazdu przygotuje Was doświadczony coach podczas indywidualnych sesji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (nr 5,6,7,8,9) należy dostarczyć do dnia 12 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00, do siedziby Organizatora:
InnoBaltica Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
Budynek A, IV p.
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest równiez na stronie www.INNOpomorze.pl
Kontakt:
Karolina Malek
Tel. 603 208 338
e-mail k.malek@innobaltica.eu
 
Konkurs „INNO Start-up II” organizowany w ramach projektu INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, którego Liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Formularz Zgłoszeniowy (format .docx oraz PDF) plus Rachunek zysków i strat
 2. Karta Oceny Formalnej
 3. Karta Oceny Merytorycznej
 4. Deklaracja bezstronności i poufności
 5. Formularz podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis
 6. Sprawozdania finansowe za okres ostatnich trzech lat podatkowych sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości
 7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym i dwóch poprzedzających latach podatkowych lub
 8. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym i dwóch poprzedzających latach podatkowych
 9. Odpis z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego formę i charakter działalności prowadzonej przez Firmę wraz z danymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu wydanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
 10. Wzór umowy

Prosimy o dostarczenie załączników nr 1,5,6,7,8,9

Konkurs "INNO START-UP