W hołdzie bohaterowi

Utworzono: 17-03-2023

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska wspólnie z delegacją Łotwy uczestniczyła w uroczystym złożeniu pamiątkowych wiązanek pod pomnikiem łotewskiego bohatera narodowego, przywódcy antyfaszystowskiego ruchu oporu Konstantīna Čakste. Delegacja Łotwy odwiedziła miejsce pamięci w Krępie Kaszubskiej w piątek, 17 marca.

Konstantin Čakste był synem prezydenta Łotwy Jāņisa Čakstego. Po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Łotwy w Rydze złożył pracę habilitacyjną i rozpoczął prace jako wykładowca prawa cywilnego i handlowego na ryskim uniwersytecie. W czasie niemieckiej okupacji Łotwy zaangażował się w demokratyczny ruch oporu. Na posiedzeniu z 13 sierpnia 1943 został wybrany Przewodniczącym Centralnej Rady Łotwy. Współpracował z ruchem oporu na Litwie, w Estonii oraz z państwami zachodnimi. Aresztowany w 1944 r. przez Gestapo, został osadzony w obozie koncentracyjnym Salaspils, a następnie w Stutthofie. Zmarł w trakcie ewakuacji obozu. Jego prochy spoczywają na Cmentarzu Ofiar Marszu Śmierci w Krępie Kaszubskiej (gm. Nowa Wieś Lęborska).
Podczas wizyty w Krępie Kaszubskiej ambasadorowi Łotwy Jurisowi Poikāns towarzyszyli: Michał Szczupaczyński – Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Pomorskiego, Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, Robert Synakowski - Dyrektor Biura Senatorskiego, reprezentujący Senatora RP Kazimierza Kleinę uczestniczącego aktualnie w misji obserwacyjnej OBWE w Kazachstanie, Zdzisław Chojnacki - Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Zdzisław Korda - przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz reprezentujący Miasto Lębork: Jerzy Pernal zastępca Burmistrza i Marian Kurzydło sekretarz miasta.
W delegacji łotewskiej, wspólnie  z ambasadorem uczestniczyli: Egils Helmanis - Przewodniczący Rady Powiatu Ogre, Inga Ozoliņa - Radca Ambasadora Łotwy, Dana Bārbale - Zastępca Dyrektora Wykonawczego Samorządu Powiatu Ogre i Aija Romanovska - Kierownik Wydziału Rozwoju i Planowania Samorządu Powiatu Ogre.
Po uroczystościach w miejscu pamięci w Krępie Kaszubskiej, uczestnicy w lęborskim ratuszu podpisali umowę o współpracy pomiędzy Lęborkiem i łotewskim miastem Ogre.