• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza drugi konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Ofertę na stanowisko objęte konkursem, należny  przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do 22.03.2019 r.  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork (decyduje data wpływu do Starostwa) lub złożyć w tym samym terminie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00.

 

Szczegóły konkursu określa uchwała nr 42/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.03.2019 r.