Ustawa o OZE

Utworzono: 29-09-2015

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 3 kwietnia 2015 roku i weszła w życie po 30 dniach od tego terminu - 4 maja 2015 roku. Nowe regulacje to szansa na rozwój energooszczędnego budownictwa i większy udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł, takich jak: słońce, wiatr, woda czy biomasa. Skorzystają przedsiębiorstwa i osoby fizyczne wytwarzające zieloną energię na własne potrzeby, które dodatkowo mogą czerpać zysk z odsprzedaży jej nadwyżek. Wprowadzone regulacje mają umożliwić Polsce spełnienie unijnych wymagań, według których państwa członkowskie muszą zapewnić już w 2020 roku min. 15% udziału zielonej energii w konsumpcji finalnej.

Zdaniem ekspertów, długo oczekiwana ustawa zmieni zasadniczo krajobraz OZE w Polsce. Wzrośnie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii zarówno przez duże przedsiębiorstwa, wytwarzające energię w celu generowania zysku z jej sprzedaży, jak i prosumentów, czyli osoby fizyczne produkujące energię na własne potrzeby. Oprócz ułatwień administracyjnych, przepisy określają również warunki odkupu energii produkowanej przez mikroinstalacje o mocy poniżej 40 kW oraz małe instalacje od 40 kW do 200 kW.

Link do Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478