Informator Szkolny 2022-23

Informator Szkolny 2022/2023 powstał z myślą o uczniach klas ósmych szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2022/2023 staną przed decyzją wyboru jednej ze szkół ponadpodstawowych, w której chcieliby kontynuować naukę.

Do wyboru będziesz miał nie tylko licea ogólnokształcące, które w swojej ofercie kierunków kształcenia proponują klasy o profilu m.in.: matematyczno - informatycznym, biologiczno - chemicznym, britishhuman, lingua, inmed internet i media cyfrowe, cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii informatycznych, językowo – społeczny, psychologiczno – pedagogicznym, biologiczno – chemicznym, ogólnym z przygotowaniem ratowniczym, artystyczny, ale również technika posiadają ciekawe kierunki kształcenia takie jak m.in.: technik ekonomista, technik handlowiec, technik reklamy, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik analityk, technik fotografii i multimediów, technik informatyk, technik programista, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik logistyk – profil wojskowy OPW, technik logistyk – profil wojskowy, technik logistyk–profil cywilny, technik budownictwa–profil wojskowy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Warto też wspomnieć o branżowych szkołach I stopnia, które posiadają ciekawe kierunki kształcenia w zawodach takich jak: mechanik monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer.
W szkołach branżowych I stopnia planujemy również utworzenie oddziału wielozawodowego dla uczniów, którzy wybiorą inny zawód niż wymienione. Szkoły Powiatu Lęborskiego oferują wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze wyposażone pracownie komputerowe i pracownie szkolne, w których realizowane są zajęcia praktyczne. W szkołach działają liczne koła zainteresowań, uczniowie mają też możliwość udziału w wymianie międzynarodowej młodzieży. Nasze szkoły gwarantują solidne przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych oraz olimpiad i konkursów przedmiotowych. Miasto Lębork jest dogodnie połączone komunikacyjnie z gminami sąsiednimi i powiatami, Powiatowe Centrum Edukacyjne im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku dysponuje internatem międzyszkolnym dla uczniów spoza Lęborka. W nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023 pragniemy zwrócić uwagę na priorytetowe kierunki kształcenia w branżach kluczowych dla Powiatu Lęborskiego i Województwa Pomorskiego tj. technik programista, technik analityk, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, technik logistyk – profil wojskowy, technik budownictwa – profil wojskowy.

 

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do odwiedzania szkół oraz stron internetowych naszych placówek. Wiele interesujących informacji o szkołach ponadpodstawowych uzyskasz również w swojej szkole podstawowej. Mamy nadzieję, że niniejszy informator pomoże Ci w dokonaniu właściwego wyboru i odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie.

Powiat Lęborski jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe od wielu lat prowadzi nabór do szkół drogą elektroniczną, w tym celu konieczne jest logowanie na stronie www.nabor-pomorze.edu.com.pl