I warsztaty LUTW

Projekt „Integracja kulturalna środowiska senioralnego w powiecie lęborskim”
Realizacja projektu: 20.03.2017 - 17.06.2017


Projekt "Integracja kulturalna środowiska senioralnego w powiecie lęborskim" to projekt skierowany do wszystkich seniorów powiatu lęborskiego i mający na celu poprzez wspólną muzykę, śpiew i taniec integrację środowiska senioralnego powiatu lęborskiego.
Realizacja projektu to warsztaty wokalne i taneczne w gminach Lębork, Cewice i Nowa Wieś Lęborska, w ramach których odbędzie się nauka śpiewu i choreografii (nauka poprawy oddechu, emisji głosu, praca nad czystością i muzykalnością). Warsztaty będą kończyć się poczęstunkiem, wspólną zabawą i śpiewem. Odbędą się cztery spotkania robocze dwa w gminie Lębork i po jednym w gminie Cewice i Nowa Wieś Lęborska. Każdy z uczestników otrzyma śpiewnik z wszystkimi utworami jakie będą ćwiczone w trakcie projektu.
Podsumowanie warsztatów to prezentacja wszystkich grup na V Powiatowym Forum Senioralnym Powiatu Lęborskiego 5 czerwca 2017 r. oraz wystawa fotograficzna pokazująca realizację projektu w poszczególnych gminach.
Harmonogram projektu;
• 30 marca 2017 godz. 11.00 – Warsztaty wokalno-taneczne w gminie Lębork w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Czołgistów (przy Starostwie Powiatowym w Lęborku). Oficjalne otwarcie projektu.
• 6 kwietnia 2017 godz. 16.00 - Warsztaty wokalno-taneczne w gminie Cewice w Gminnym Centrum Kultury ul. Węgrzynowicza 16.
• 27 kwietnia 2017 godz. 11.00 - Warsztaty wokalno-taneczne w gminie Nowa Wieś Lęborska w Gminnym Ośrodku Kultury ul Lęborska 20.
• 25 maja 2017 godz.11 - Warsztaty wokalno-taneczne w gminie Lębork na Drętowie.
• 5 czerwca 2017 godz. 12.00 kino „Fregata” – V Powiatowe Forum Senioralne Powiatu Lęborskiego i Wystawa fotografii

I warsztaty LUTW
I warsztaty LUTW
I warsztaty LUTW
I warsztaty LUTW
I warsztaty LUTW
I warsztaty LUTW