Odbyło się V Powiatowe Forum Senioralne.

W dniu 8 czerwca 2017 r. w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” w Lęborku Samorząd Powiatu Lęborskiego zorganizował dla mieszkańców powiatu, w tym w szczególności dla osób starszych V Powiatowe Forum Senioralne.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Starostę Lęborskiego Panią Teresę Ossowską Szarą oraz Wicestarostę Lęborskiego Panią Elżbietę Godderis.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Pan Senator Kazimierz Kleina, który podkreślił  jak ważną rolę dla Powiatu Lęborskiego odgrywa propagowanie polityki senioralnej.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania informacji na temat realizowanych zadań
w Powiecie Lęborskim w zakresie opieki nad seniorem.

Swoje wystąpienie zaprezentowali:

  1. Pani Barbara Badowska – Średniawa –Przewodnicząca Delegatury Pomorskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Ambasador na Pomorze Towarzystwa Inicjatyw Twórczych w Warszawie.
  2. Pani Lidia Kodłubańska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
  3. Pani Marzanna Budzeń-Kalinowska – Specjalista Geriatrii w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
  4. Marek Pilch – Ambasador Głosu Seniora i zdrowego stylu życia.

 

Podczas spotkania podziękowano przedsiębiorcom z terenu powiatu lęborskiego za włączenie się do Programu Ogólnopolska Karta Seniora.

Uroczystość wzbogacona została występami artystycznymi. Talenty wokalne zaprezentowały Uniwersytety Trzeciego Wieku z Lęborka, Cewic i Nowej Wsi Lęborskiej w ramach realizowanego w 2017 r. projektu „Integracja kulturalna środowiska senioralnego w powiecie lęborskim”. Na zakończenie Forum Zespół „Bel Canto” z Łeby rozśpiewał publiczność repertuarem z  lat 20 i 30.