Ogólnopolska Karta Seniora

Starosta Lęborski

zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Lęborskiego,

którzy ukończyli 60 lat do przystąpienia do Programu

„Ogólnopolska Karta Seniora”.

Przystąpienie do Programu jest bezpłatne!

 

Program ,,Ogólnopolska Karta Seniora” jest programem przeznaczonym dla seniorów zamieszkałych na terenie całej Polski, w  tym dla Powiatu Lęborskiego.

Podczas realizacji Programu od uczestników nie będzie pobierana żadna opłata.

Karta Seniora uprawnia do różnego rodzaju zniżek, takich jak m.in. pobyt
w ośrodku rehabilitacyjnym, turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu, przejazdu PKP, kino, teatr, restauracje itp. (w zależności od zgłoszonych firm do Programu).

Warunkiem udziału w Programie „Ogólnopolskiej Karty Seniora” jest wypełnienie zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy W ZAŁĄCZENIU lub dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku (pok. 129) oraz na stronie internetowej www.glosseniora.pl .

Wypełnione karty należy złożyć w pok. 129 Starostwa.

Ogólnopolska Karta Seniora