Rocznicowe Forum

 We wtorek (29.05) odbyło się VII Powiatowe Forum Senioralne. Tym razem poświęcone było setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Oficjalny plan forum wzbogacony został o część piknikową, podczas której seniorzy wspólnie z władzami powiatu i miasta zasadzili dąb.

Przy szczelnie wypełnionej sali lęborskiego kina „Fregata”, otwarcia forum dokonała Teresa Ossowska – Szara, Starosta Lęborski – Życzę państwu owocnego spotkania – mówiła podczas otwarcia Starosta Lęborski – Cieszę się jednocześnie, że, fora, które organizujemy już od 2015 roku, zyskują na popularności, czego dowodem jest coraz liczniejszy państwa udział w tych spotkaniach.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski, inicjatywę na scenie przejęli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lęborka wspólnie z harcerzami, wokalistami i instrumentalistami zaproszonymi do udziału w artystycznej części forum. Tematyką forum była tym razem 100. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W patriotycznym repertuarze zaprezentowali się: Zespół „Alebabki” z Lęborka, Zaspół Kaszubski „Mareszki” z Cewic, Zespół Wokalny „Kwiaty Jesieni”, członkowie Klubu Seniora z Nowej Wsi Lęborskiej oraz członkowie Związku Emerytów i Rencistów z Wicka.
Wielopokoleniowość tego spotkania potwierdzili czynnym udziałem w scenicznych prezentacjach harcerze z Drużyny Starszoharcerskiej „Azymut”, wokalistka Klaudia Juchniewicz i instrumentaliści: Weronika Reclaf (akordeon) i Filip Kościelski (trąbka). Organizatorów forum wsparli również członkowie Młodzieżowej Rady Miasta.
Oprócz przedstawicieli miast i gmin powiatu oraz organizacji pozarządowych, w spotkaniu uczestniczyli: Senator RP, Kazimierz Kleina i Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Alicja Zajączkowska.
W godzinach popołudniowych odbyła się część piknikowa forum, w pobliskim Drętowie, w miejscu nazywanym „Uroczysko”, należącym do Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Lębork, na pobliskim Drętowie uczestnicy forum wraz ze Starostą Lęborskim, Teresą Ossowską – Szarą, burmistrzem Lęborka Witoldem Namyślakiem i Elżbietą Godderis, Wicestarostą Lęborskim zasadzili symboliczny dąb oraz odsłonili okolicznościową tablicę upamiętniającą 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum
Rocznicowe Forum