Rozstrzygnięcie VIII Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Nazwa zadania: Aktywizacja społeczna seniorów będących mieszkańcami Powiatu Lęborskiego.

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przyznane punkty

Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego

1

Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku

I  Rajd Seniorów Powiatu Lęborskiego w Nordic Walking

 

6 000,00 zł

 

30

 

5.000 zł

2

Ochotnicza Służba Ratownicza

PIERWSZA POMOC

10 950,00 zł

23

4.000 zł

3

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki

Aktywizacja społeczna seniorów będących mieszkańcami Powiatu Lęborskiego

 

8 000,00 zł

 

21

 

4.000 zł

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku "Nasz Dom"

 

Piknik Integracyjny

 

2 450,00 zł

 

16

 

2.000 zł

5

STOWARZYSZENIE TRADYCJA WCZORAJ I DZIŚ

 

Wycieczka krajoznawcza dla seniorów.

 

2 000,00 zł

 

13

 

0 zł

6

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wicko „inicjatywa”

 

Czas Seniorów

 

10 210,00 zł

 

6

 

0 zł

7

STOWARZYSZENIE TRADYCJA WCZORAJ I DZIŚ

Spotkanie seniorów w ramach Lęborskich Dni Jakubowych.

1 250,00 zł

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych.

 

8

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt

Dzień Sztuki i Zdrowia w Lęborku

9 939,50 zł

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych.

 

9

Stowarzyszenie Żyj Dla Innych

III Lęborski Festyn Seniora

1 700,00 zł

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych.

 

10

Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Integracja kulturalna środowiska senioralnego w powiecie lęborskim

9 000,00 zł

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych.

 

11

Stowarzyszenie Żyj Dla Innych

Kinoterapia dla seniorów

1 086,00 zł

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych.

 

Łącznie: 

62 585,50 zł

X

15.000 zł