O COVID-19 na konwencie - 1.04.2020 r.

Utworzono: 02-04-2020

Tematyka związana z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu SARS-CoV-2 zdominowała odbywający się w środę, 1 kwietnia Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów. Konwent odbywał się zdalnie, na zasadzie wideotelekonferencji. Od 2 kwietnia na stronie internetowej starostwa, publikować będziemy dane dotyczące rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie powiatu lęborskiego.

W konwencie, oprócz starosty Alicji Zajączkowskiej, burmistrzów i wójtów, uczestniczył kom. Mariusz Meyer, Komendant Powiatowy Policji w Lęborku i dr Zbigniew Barański – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor lęborskiego Sanepidu.
Zaostrzone zasady postępowania w związku z sytuacją epidemiczną, upublicznione wczoraj przez Prezesa Rady Ministrów podczas konferencji prasowej, zakładają m.in. modyfikację zasad kwarantanny. Od dzisiaj, wraz z osobą, która zobowiązana jest przejść kwarantannę, będzie ona stosowana również wobec rodziny tej osoby. W działaniach zabezpieczających, policję wesprze straż miejska i gminna oraz Żandarmeria Wojskowa. By zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się patogenu, bezwzględnie będzie egzekwowany zakaz zgromadzeń i wymagane odległości między osobami przebywającymi w przestrzeni publicznej. Przypomnijmy, że obostrzenia zakładają przemieszczanie się tylko w celu załatwienia najważniejszych spraw życiowych oraz w drodze do i z pracy. Aktualnie policja ustala grafik dyslokacji patroli, w tym łączonych patroli różnych służb, które skupią się na kontroli przestrzegania zasad dezynfekcji w punktach handlowych i usługowych, a także będą miały nadzór nad przewidywanym wzmożonym ruchem podczas weekendów. Trwają rozmowy nad współpracą ze Strażą Graniczną w celu zabezpieczenia zwłaszcza pasa nadmorskiego. Jak zapewnił Zbigniew Barański, szef lęborskiego Sanepidu, w powiecie lęborskim nie ma na dzień dzisiejszy ani jednego przypadku potwierdzonego zakażenia. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego publikowane są codziennie aktualne dane dotyczące rozwoju sytuacji na terenie województwa pomorskiego. Aktualizacja odbywa się o godzinie 14.00 i uwzględnia wszystkie zdarzenia z ostatniej doby. Zdaniem Z. Barańskiego, należy również zweryfikować podejście do osób znajdujących się w kwarantannie. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jako zagrożenia, ale jako osoby potencjalnie zdrowe. Od 2 kwietnia na stronie internetowej powiatu będziemy codziennie publikowali aktualizowany materiał zawierający dane o liczbie osób pozostających w kwarantannie. Na dzień dzisiejszy (01.04.2020), w kwarantannie domowej przebywa 200 osób – 59 w Lęborku, 30 w Łebie, 22 w gminie Cewice, 23 w gminie Wicko i 66 osób w gminie Nowa Wieś Lęborska. Kwarantanna domowa odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Komendant Policji zwrócił uwagę, by nie podchodzić emocjonalnie do wizerunku policjanta czy żołnierza w stroju ochronnym. To, że ktoś występuje w kombinezonie zabezpieczającym, to nie jest jednoznaczne z tym, że odbywa się jakieś działanie w związku z osobą zakażoną. To standardowe zabezpieczenie w trosce o bezpieczeństwo funkcjonariuszy, podejmujących czynności różnego rodzaju, np. podczas zdarzenia śmiertelnego, w którym ofiarą jest osoba co do której nie ma pewności, czy nie jest osobą z kontaktu. Wobec trwającego stanu zagrożenia epidemicznego, widok takich strojów nie powinien nikogo dziwić, ani powodować snucia sensacyjnych domysłów rodzących powielane fałszywe plotki, powodujące zbędny wzrost niezdrowych emocji, podczas gdy sytuacja znajduje się pod kontrolą właściwych służb. Podczas spotkania omówiono także możliwość tworzenia na terenie miast i gmin tzw. izolatoriów, a więc miejsc, w których mogłyby przebywać w całkowitej izolacji osoby chore, których stan nie wymaga hospitalizacji.
Starosta przekazała wójtom i burmistrzom informację na temat postępów prac w sprawie subwencji oświatowej, która w znacznym stopniu definiuje gminne i powiatowe budżety. Ponadto dyskutowano o najważniejszych zagadnieniach, które starosta w imieniu pozostałych samorządowców przekaże wojewodzie pomorskiemu podczas najbliżej telekonferencji.

 

O COVID-19 na konwencie -
O COVID-19 na konwencie -
O COVID-19 na konwencie -
O COVID-19 na konwencie -