• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Kampania informacyjno-dialogowa "Razem o łupkach". Podsumowanie prac Lokalnego Komitetu Dialogu w powiecie lęborskim, woj. pomorskie

Dnia 9 stycznia 2014 roku Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska - naczelnik wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lęborku na zaproszenie Studenckiego Koła Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) przy DAM w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wygłosiła referat pt.: "Kampania informacyjno-dialogowa "Razem o łupkach". Podsumowanie prac Lokalnego Komitetu Dialogu w powiecie lęborskim, woj. pomorskie".

 

Wygłoszony referat przedstawił temat poszukiwań gazu łupkowego z punktu widzenia samorządowca ukazując rolę kształtowania społecznego odbioru omawianej tematyki.

Prelekcja była podsumowaniem prac Lokalnego Komitetu Dialogu w powiecie lęborskim, gdzie prowadzono prace rozpoznawczo/poszukiwawcze dotyczące niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Teren w/w prac obejmował miejscowości Rekowo gm. Nowa Wieś Lęborska i Strzeszewo, gm. Wieko. Omawiany prelegent jako przedstawiciel samorządu terytorialnego uczestniczył w pracach LKD działającego na terenie powiatu Lęborskiego. Od miesiąca października 2013r. do września 2014r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku odbyło się 10 spotkań, w czasie których niezależna grupa ludzi złożona z mieszkańców, przedstawicieli samorządu i koncesjonariuszy, tj. Lane Energy Poland Spółki z o.o., w jawny sposób przedstawiała swoje potrzeby, cele i oczekiwania, której wynikiem była umowa społeczna. Była to okazja do poznania wzajemnych opinii oraz nabycia kompetencji i wiedzy.

więcej na stronie: ig.amu.edu.p