• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Konferencja podsumowująca blisko dwuletnią kampanię informacyjno-edukacyjną „Razem o łupkach"

Dnia 9 grudnia 2014 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca blisko dwuletnią kampanię informacyjno-edukacyjną „Razem o łupkach" zainicjowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Przedstawiciel Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD) powiatu lęborskiego aktywnie uczestniczył w posiedzeniu zespołu koordynującego program dialogowy i edukacyjno - informacyjny związany z poszukiwaniem gazu łupkowego „Razem o Łupkach".

Program kampanii obejmował teren województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na terenie województwa pomorskiego w latach 2013-2014 działały trzy LKD, w powiecie lęborskim, wejherowskim i kartuskim. Myślą przewodnią kampanii było budowanie dialogu zamiast propagandy poprzez aktywne wdrażanie narzędzi budowania społeczeństwa obywatelskiego. Praca LKD polegała na tworzeniu warunków dobrej współpracy między interesariuszami, na szczeblu koncesjonariusze-samorządy-mieszkańcy w zakresie tematyki związanej z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

 

więcej na stronie: razemolupkach.pl