• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Konferencja podsumowująca prace Lokalnego Komitetu Dialogu powiatu lęborskiego

 

W dniu 21 października 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyła się konferencja podsumowująca prace Lokalnego Komitetu Dialogu powiatu lęborskiego. LKD w swoim założeniu miał zabezpieczyć interesy lokalnej społeczności, przejawiającej troskę o degradację środowiska naturalnego i względy ekonomiczne. Dla urzędników była to szansa na zdobycie wiedzy i przekazanie jej mieszkańcom. To także szansa na wzmocnienie ich roli w kontaktach inwestor - mieszkańcy. Takie podejście jest szczególnie ważne, gdy weźmie się pod uwagę kontrowersyjny charakter tematyki dotyczącej niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, tj. gazu w łupkach. Na prośbę uczestników, na poszczególne spotkania zapraszano niezależnych ekspertów, którzy wygłosili prelekcje, na wybrane przez nich tematy.