• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Konferencja podsumowująca realizację programu "Razem o łupkach"

Starosta lęborski Wiktor Tyburski oraz zespół programu edukacyjno-dialogowego „Razem o łupkach” zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu podsumowującym działania Lokalnego Komitetu Dialogu.

Idea programu „Razem o łupkach” odnosi się przede wszystkim do 

prowadzenia dialogu i partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji, 

jednakże wiemy, że warunkiem świadomego dialogu jest rzetelna 

merytoryczna wiedza, dostępna dla wszystkich interesariuszy. Dopiero na 

takiej podstawie można prowadzić rozmowy, które pozwolą na wspólne 

znajdowanie rozwiązań o charakterze kompromisowym. „Razem o łupkach” oznacza, że można razem rozmawiać o ważnych sprawach, razem działać i razem podejmować kluczowe decyzje dotyczące przyszłości regionu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Lokalnego Komitetu Dialogu w powiecie lęborskim za zaangażowanie w budowanie tego wspólnego procesu. 

Zapraszamy do spotkania, na którym podsumujemy wspólną, roczną pracę, przekażemy jej efekty i wypracowane stanowiska lokalnej społeczności.

Spotkanie odbędzie się 21 października 2014 r. o godzinie 11.00

w Starostwie Powiatowym w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5.