• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Ostatnie spotkanie na temat poszukiwania i wydobycia gazu z łupków na terenie powiatu lęborskiego

Dnia 10 września 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się dziesiąte, ostatnie spotkanie na temat poszukiwania i wydobycia gazu z łupków na terenie powiatu lęborskiego, będące podsumowaniem prac Lokalnego Komitetu Dialogu powiatu lęborskiego. Członkowie LKD powiatu lęborskiego biorąc pod uwagę całą wiedzę pozyskaną w trakcji prac LKD oraz mając na względzie potrzeby wszystkich grup interesariuszy oraz ochronę środowiska naturalnego wypracowali odpowiednie postulaty.