• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Powstanie Powiatowego Forum „Shale Gas”

 Na obszarze kilkudziesięciu powiatów w Polsce prowadzone są poszukiwania gazu z łupków. Ostatnie prace prowadzone w Łebieniu (w powiecie lęborskim) zakończyły się dużym sukcesem – stwierdzono samoczynny wypływ gazu na poziomie 15-20 tys. metrów sześciennych na dobę. Takie wielkości wypływu dają nadzieję eksploatację.

Równolegle do prac poszukiwawczych toczy się dyskusja o prawnych 

i finansowych warunkach eksploatacji kopalin energetycznych. Powstały pierwsze propozycje rozwiązań. Niestety, ta dyskusja odbywa się bez udziału przedstawicieli powiatów, na terenie których prowadzone są prace poszukiwawcze, a proponowane rozwiązania nie są satysfakcjonujące. Dzisiaj, po doświadczeniach z prowadzonych prac poszukiwawczych oraz z analizy bogatej literatury na temat gazu z łupków, możemy w miarę precyzyjnie określić szkody infrastrukturalne jakie wiążą się z poszukiwaniem i wiązać się będą z eksploatacją. Wiemy jednocześnie, że przystąpienie do fazy eksploatacji spowoduje wiele problemów i wątpliwości w zakresie pracy starostw. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że powinniśmy wspólnie zadbać o przyszłość naszego kraju związaną z „szansą gazową”. O ile jako samorządowcy nie mamy wpływu na procesy poszukiwawcze, chcemy wziąć czynny udział w analizie i kreowaniu systemu prawnego, sankcjonującego wydobywanie gazu z łupków oraz wspólnie przeanalizować problemy jakie będą występować w związku z jego eksploatacją.

W tym celu pismem z dn. 27.11.2012r. Starosta Lęborski zaproponował włodarzom powiatów, na terenie których prowadzone są prace poszukiwawcze gazu z łupków, współpracę w ramach Powiatowego Forum „Shale Gas”. 

Na specjalnej podstronie Powiatu Lęborskiego publikowane będą najważniejsze, z punktu widzenia samorządu powiatowego, informacje dotyczące m.in. kwestii legislacyjnych. 

Zachęcamy do śledzenia naszych wpisów!