• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zaproszenie na wysłuchanie publiczne w ramach kampanii Ministra Środowiska pn. „Porozmawiajmy o łupkach”

 Ministerstwo Środowiska serdecznie zaprasza do udziału w kampanii informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem nt. gazu z łupków pn. „Porozmawiajmy o łupkach”. Kampania skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców dwóch regionów objętych poszukiwaniami gazu z łupków: Polski północnej (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie) i Lubelszczyzny (woj. lubelskie). Głównym punktem kampanii będą dwa wysłuchania publiczne, z których pierwsze odbędzie się 1 października w Gdańsku, a drugie –8 października w Lublinie.

Celem wysłuchań jest umożliwienie wymiany poglądów na temat gazu z łupków. Mieszkańcy terenów objętych poszukiwaniami oraz inne zainteresowane osoby będą mieli okazję przedstawić swoją opinię dotyczącą trwających w regionie prac oraz innych zagadnień związanych z niekonwencjonalnymi złożami gazu. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska wysłuchają wszystkich wystąpień i na ich podstawie opracują dokument, który wskaże najważniejsze potrzeby, oczekiwania, nadzieje i obawy zaangażowanych stron oraz niezbędne działania na przyszłość.

W wysłuchaniu można wziąć udział w roli aktywnych uczestników (zabierających głos w wysłuchaniu) i obserwatorów. Zgłoszenia można dokonać do 18 września w formie elektronicznej (przesyłając formularz na adres lupki@mos.gov.pl) lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 22 579 24 47 lub 22 579 24 49. 

Wszystkim aktywnym uczestnikom przysługiwać będzie 5 minut na zaprezentowanie swojej opinii. W ramach wystąpienia aktywny uczestnik może przedstawić swoje stanowisko na temat gazu z łupków w Polsce oraz przekazać swoje uwagi i rekomendacje dotyczące prawodawstwa, współpracy z koncesjonariuszami, funkcjonowania administracji, ochrony środowiska, komunikacji społecznej itp. Ponieważ przewidziany czas wystąpienia jest bardzo krótki, wszyscy aktywni uczestnicy będą mieli możliwość przekazania Ministerstwu Środowiska uzupełniającej opinii pisemnej.

Regulamin wysłuchań znajduje się na

http://lupki.mos.gov.pl/wysluchania-publiczne/wysluchania-publiczne