• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo
 • Powiat Lęborski

  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku

  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo

  Starostwo

 

Powiat Lęborski

Zaproszenie

Zaproszenie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.  
Czytaj więcej
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów, do prac w komisji konkursowej w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku i w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.
Czytaj więcej
Spotkanie kolędowe w Starostwie Powiatowym w

Spotkanie kolędowe w Starostwie Powiatowym w Lęborku

O symbolice Narodzenia Pańskiego i potrzebie czynienia dobra na Boskie podobieństwo mówił podczas kolędowo-noworocznego spotkania w Starostwie Powiatowym w Lęborku ks. biskup dr Ryszard Kasyna. Kolędowe spotkania rozpoczynające nowy rok to stała tradycja funkcjonująca od początku istnienia samorządu powiatowego.
Czytaj więcej
Kondolencje

Kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska. Ofiarą bandyty został człowiek, który na przestrzeni lat zrobił bardzo wiele dla Miasta Gdańska, który poprzez wiele swych działań starał się jednoczyć, a nie dzielić, który budował, a nie rujnował, wielkiego formatu demokrata i humanista. Cześć Jego pamięci. Głębokie wyrazy współczucia dla Rodziny, władz samorządowych Miasta Gdańska i wszystkich gdańszczan.  
Czytaj więcej
Orkiestrowo w powiecie lęborskim

Orkiestrowo w powiecie lęborskim

Powiat lęborski, jak co roku, stał się miejscem, w którym odbywały się licytacje, imprezy i uliczne kwesty w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. XXVII Finał służył gromadzeniu środków na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Szacunkowe wyniki zbiórki w powiecie lęborskim to ok. 250 tysięcy zł.  
Czytaj więcej
Opłatkowo z Kaszubami

Opłatkowo z Kaszubami

Z członkami Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Lęborku spotkali się przedstawiciele władz samorządowych podczas zorganizowanego 12 stycznia spotkania opłatkowego.  
Czytaj więcej
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku przystąpił do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, mającego na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 267 młodych osób (187K,80M) w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.  
Czytaj więcej
Zabrzmią kaszubskie kolędy

Zabrzmią kaszubskie kolędy

Już za tydzień, 20 stycznia odbędzie się III edycja Lęborskiego Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia. Kaszubskie kolędy zabrzmią w Sanktuarium św. Jakuba Ap. o godz. 16.00
Czytaj więcej

Wszystkie aktualności


Mapa ostrzeżeń

Mapa ostrzeżeń

Poradniki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Poradniki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Tweety użytkownika @PowiatLeborski