FORMULARZE DOKUMENTÓW dla uczestnika projektu ,,Zdolni z Pomorza – powiat lęborski’’

Utworzono: 13-12-2018

Dokumenty do pobrania:

1. Deklaracja uczestnika projektu;

2. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru:
Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

3. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru:
Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;

4.Formularz Zakres danych osobowych uczestnika projektu
powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

5. Oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie.

 

Formularze dokumentów  będą również dostępne na stronie http://bit.ly/zdolnizpomorza-druki