• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Biuro Rady

Beata Młynarczyk
tel. 59 8632 830

Do podstawowego zakresu działania Biura Rady Powiatu należy w szczególności:

1) obsługa kancelaryjno – biurowa Rady i komisji,

2) wykonywanie zadań merytorycznych w zakresie zleconym przez Radę i komisje,

3) przygotowywanie projektów planów pracy Rady i komisji,

4) zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję Rady i posiedzenia komisji,

5) protokołowanie posiedzeń Rady i komisji,

6) przyjmowanie pisemnych lub w formie telefonogramów interpelacji, wniosków i zapytań radnych oraz przekazywanie ich Zarządowi,

7) prowadzenie rejestru uchwał Rady i przechowywanie ich wraz z protokołami sesji,

8) prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego oraz ich publikacji,

9) przekazywanie uchwał i wyciągów z protokołów Rady do realizacji.

Aktualności

Uchwała Nr XXI/172/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego