• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Aktualności

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Oferta edukacyjna

Oferta szkół oraz informator szkolny 2020/21, informacje jak składać elektroniczne wnioski rekrutacyjne do szkoł ponadpodstawowych,

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.
Stypendia Starosty Lęborskiego

Starosta Lęborski informuje,że zgodnie z uchwałą nr X/67/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie Powiatu Lęborskiego