• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Finansowo - Budżetowy

Halina Zielonka - Skarbnik
tel. 59 8632 811

Ewelina Jadkiewicz - Główna Księgowa
tel. 59 8632 856

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz zmian do budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu Powiatu poprzez właściwe dysponowanie środkami pieniężnymi dla podległych jednostek,

3) przekazywanie oraz rozliczanie dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiat,

4) nadzorowanie i wykonywanie gospodarki okołobudżetowej,

5) sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z wykonywania budżetu Powiatu oraz gospodarki okołobudżetowej,

6) sporządzanie analiz opisowych z wykonania budżetu Powiatu,

7) kontrolowanie i nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu,

8) prowadzenie obsługi księgowej Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem finansującym oraz ZUS,

10) prowadzenie obsługi księgowej Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11) nadzorowanie rozliczeń finansowych projektów ze środków unijnych i innych źródeł zewnętrznych.