• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie, o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym.

Informacja Starosty Lęborskiego o potrzebie sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym

Starosta Lęborski informuje mieszkańców Powiatu Lęborskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym