• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Aleksandra Łyczak

tel. 59 862 88 41,

tel. 59 863 28 19,

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: od godz. 8:30 do 16:30

czwartek: od godziny 14:30 do 16:30

piątek: od godziny 8:30 do 16:30

 


 

Do podstawowego zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,

2) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę konsumentów,

3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

4) prowadzenie edukacji konsumenckiej,

5) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

6) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Skrzynka kontaktowa

Napisz do Powiatowego Rzecznika Konsumentów - prklebork@op.pl